Hej, det är jag som är Nina!

Jag är barnskådespelaren som blev jurist som blev mamma som blev chef som blev officiant. Jag är i princip uppväxt på scen och deltog under min uppväxt i dans-, sång- och teaterföreställningar. I tonåren var det TV och film som gällde. Efter ett sabbatsår i London började jag våren 1999 juristlinjen vid Lunds Universitet. Via USA, Italien och England hamnade jag på domstol i Västerås och myndighet i Stockholm. När jag blev mamma år 2010 insåg jag att det fanns mer i livet än bara arbete och under de följande åren var jag mest hemma med mina barn. Arbetet kom igång med att jag blev verksamhetshchef för en grupp personliga assistenter och år 2019 gick en dröm i uppfyllelse när jag började arbeta som officiant. Parallellt med uppdragen som officiant arbetar jag som gymnasielärare i engelska och juridik.

Med bakgrund på scen, i domstol och som ledare har jag erfarenhet av att tala inför människor, att handskas med svåra situationer, att möta människor i kris och att planera och leda arbete framåt. Min brokiga bakgrund har gett mig livserfarenhet och kompetens som möjliggör skapandet av personliga ceremonier med respekt för alla inblandade.

Nina Klose

Officiant


Kontakta mig

Så här jobbar jag

Jag tar uppdrag i hela landet men utanför Stockholms län tillkommer ersättning för resekostnader och eventuellt boende.

I mitt arvode ingår möte/Skype/telefonsamtal för att förbereda ceremonin samt närvaro vid själva ceremonin. Jag ger även en kopia på ceremoniordningen och minnestalet till mina kunder så att de har kvar det om de vill. Vid vigsel och namngivning får de ett certifikat efteråt.

Jag kan ordna programblad men tar ett extra arvode för det.

Jag kan ordna fotograf som tar arvode enligt egen prislista.

En ceremoni kan bli hur lång eller kort som helst men brukar inte överstiga en timme. Dels för att många kapell i Stockholm har max en timme som ceremonitid och dels för att det är för länge att sitta mer än så.
En genomsnittlig begravning i Svenska kyrkan är drygt 45 minuter lång och det tycker jag är rimligt. Detsamma gäller namngivning – som gärna bör vara kortare eftersom det ofta finns barn med – och bröllop. Allt beror dock på hur ceremonin byggs upp med musik, dikter mm.

Jag står för all musik som spelas av mig, dvs via Spotify eller iTunes etc.
Jag står för de kostnaderna.

Alla mina ceremonier kan utföras på svenska, engelska eller både och.


KONTAKTA MIG

© Officiant Nina Klose 2019      |      Facebook

Skapad av Copyverkstan